Historie

Heks van Blokzijl

Heks van Blokzijl

Jacob Jansz Diephout en Jantjen Hermenscohter hebben een dochtertje, dat, tot hun grote verdriet, van de Boze Geesten bezeten blijkt te zijn. Haar gewicht was het ene moment ontilbaar zwaar en het andere moment kon zij zweven. De Chirurgijn Jan ten Thooren probeerde eens haar, met behulp van drie sterke kerels van de grond te(…)

Stadsomroeper

Blokzijl heeft nog steeds een stadsomroeper. U zult hem aantreffen bij de diverse Blokzijler feesten. Het beroep van omroeper is al eeuwenoud. De omroeper maakte geboorten, overlijden en andere gebeurtenissen in zijn leefomgeving bekend. Een veel belangrijker aspect van zijn taak was het uit naam van de overheid aankondigen van besluiten en wetten. Immers veel(…)

Bierbrouwerijen

Het bier is, ook in Blokzijl, vanouds de volksdrank bij feestelijke of droeve gelegenheden. In de tijd van Kaatje en Hilbert was bier dikwijls gezonder dan het drinkwater dat via de gebruikelijke regenputten werd opgevangen. Vast staat, dat het water van bierbrouwer Harm Claesz. in 1710 wonend naast de herberg van Kaatje, van uitstekende kwaliteit(…)

Nieuws

Activiteiten monumentendag goed bezocht in Blokzijl

Activiteiten monumentendag goed bezocht in Blokzijl

Het oude Blokzijl is op zichzelf al een bezienswaardig monument. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers waren er ook hier interessante activiteiten rond monumentendag. Het Gildenhuys was gratis te bezoeken, iedereen was welkom in de prachtig gerestaureerde Doopsgezinde kerk en in de Grote Kerk van Blokzijl was veel te beleven. Zoals een tentoonstelling van lokale(…)

Fietsen zonder zorgen!

Fietsen zonder zorgen!

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel en Veilig Verkeer Nederland district Overijssel stimuleren activiteiten die ertoe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk aan het verkeer blijven deelnemen en wel zodanig dat dit op een veilige manier kan. In deze lijn is de cursus “Fietsen zonder zorgen” ontwikkeld voor de (senioren) fietser die nog lang en op(…)

Deelnemers gezocht Kerstrondje Oldemarkt 2014

Deelnemers gezocht Kerstrondje Oldemarkt 2014

Hoewel we nog genieten van de nazomer, zijn de voorbereidingen voor het Kerstrondje Oldemarkt 2014 inmiddels gestart. Noteer alvast zaterdag 13 december in uw agenda, van 10.30 tot 16.30 uur wordt het kerstrondje in Oldemarkt gehouden. Wat is het Kerstrondje Oldemarkt? Het kerstrondje Oldemarkt is een initiatief van Plaatselijk Belang Oldemarkt. Samen met enthousiaste en(…)Twitter

"Voor de wind" door Frits Stoop uit Spanga foto: Klaaske Kleijn Norder

"Voor de wind"
door Frits Stoop uit Spanga
foto: Klaaske Kleijn Norder

Twitter

Map